Skip to content

Vodeći inženjer visokogradnje/niskogradnje

Čačak

Opis posla

 • Odgovoran je za kontrolu kvaliteta materijala, atestne dokumentacije, opreme i instalacija koji se ugrađuju i postavljaju u objekat
 • Daje predloge i izrađuje idejne projekte za gradnju
 • Izrađuje i učestvuje u izradi projekata za gradnju
 • Definiše zahteve za izmenu projektne dokumentacije/ uštede
 • Pravi dinamičke planove za izradu ponude/ realizaciju projekta sa neophodnim učesnicima
 • Analizira projekte i sagledava projekat na terenu
 • Izveštava o neophodnim dodatnim resursima ili neophodnosti angažovanja partnera, podizvođača, najma dodatne opreme
 • Priprema predmet sa opisom i tehničkim specifikacijama za ponude za podizvođače
 • Odgovoran je organizaciju radova na gradilištu koje vodi
 • Vodi građevinski dnevnik, pravi i overava situaciju
 • Odgovara za učinak radnika na gradilištu i vodi evidenciju o prisustvu
 • Priprema podatke sa Menadžerom prodaje, aktivno učestvuje u analizi troškova na mesečnim sastancima
 • Prati trošak gradilišta i poredi sa predviđenim budžetom za taj objekat
 • Aktivno sarađuje sa Nadzorom i investitorom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Uslovi

 • Iskustvo u radu na istim/sličnim poslovima
 • VII stepen stručne spreme
 • Poželjno je posedovanje licenci (broj 800, 812, 410, 415)
 • Napredno korišćenje računara
 • Iskustvo u radu u ERP-u (NAV)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno služenje engleskim jezikom