Skip to content

Samostalni referent računovodstva

Čačak

Opis posla


 • Priprema i kompletira dokumentaciju za postupak daljeg evidentiranja u knjigovodstvu;
 • Vrši kontrolu dokumenata sa aspekta Zakona o PDV- u i aspekta odobravanja za plaćanje od strane zaposlenog koji je za to nadležan;
 • Aktivno učestvuje u kontroli evidencija potrebnih za obračun PDV-a;
 • Priprema podatke za dokumente za evidentiranje promena;
 • Vrši knjiženja;
 • Priprema dokumentaciju za usaglašavanje stanja sa kupcima;
 • Sačinjava zapisnike sa kupcima o izvršenom sravnjivanju stanja obaveza odnosno potraživanja;
 • Vrši sravnjivanje potraživanja od kupaca;
 • Vrši pripremu podataka za sve vrste izveštaja;
 • Aktivno učestvuje u sačinjavanju poreskih prijava;
 • Odgovoran je za primenu propisa iz oblasti računovodstva, finansija i poreza;
 • Proverava podatke dobijene posle sprovedenih promena;
 • Prati propise iz oblasti knjigovodstva;
 • Prati propise iz oblasti poreza.

Nudimo Vam:

 • Rad u dinamičnom okruženju i dinamičnu karijeru uz mogućnost napredovanja;
 • Priliku za profesionalno usavršavanje;
 • Obuke prilagođene potrebama razvoja zaposlenih;
 • Beneficije koje kompanija pruža.


Uslovi

 • Minimum VI/VII stepena stručne spreme (ekonomskog usmerenja);
 • Minimum 5 godina radnog iskustva u istim/sličnim poslovima;
 • Poznavanje knjiženja PDV-a;
 • Napredno poznavanje MS Office 365 paketa.