Skip to content

Radnik u pogonu toplog cinkovanja

Čačak

Opis posla


· Izvršava poslove šaržiranja, dešaržiranja, dorade, skidanja cink prevlake na kadi i pakovanja elemenata;

· Formira tehnološke otvore po nalogu i uputstvu vodećeg radnika;

· Skuplja pepeo i šljaku iz cink kupatila;

· Izvršava delegirane radne zadatke po nalogu poslovođe;

· Odgovoran je za obavljanje autokontrole nad izvršenim operacijama u domenu svog opisa posla i merenje traženih parametara odgovarajućim priborom;

· Održava sredstva za rad i radni prostor;

· Čuva i održava opremu, alat i pribor koji duži;

· Odgovara za sprovođenje WCM metodologije;

· Pridržava se propisanih tehničkih uputstava za rukovanje sredstvima, mera za bezbednost i zdravlje na radu, mera PP zaštite i mera zaštite životne i radne sredine;

· Vrši i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu neposrednog rukovodioca

Uslovi

  • Odgovornost i preciznost;
  • Timski rad


or