Skip to content

Project manager - NOLEKO

Čačak

Opis posla

 • Prijem zahteva od potencijalnih investitora;
 • Obilazaka lokacije i sagledavanja potreba investitora za izgradnju elektrana;
 • Izrada i slanje ponuda investitorima;
 • Izrada i usaglašavanje ugovora za izgradnju elektrane sa pravnom službom;
 • Koordinacija izrade projektno-tehničke dokumentacije sa projektantom;
 • Vrši tehničku kontrolu izvodjačkih projekata u smislu tačnosti, funkcionalnosti;
 • Kreiranje dinamičkih planova na aktivnostima izgradnje elektrana;
 • Aktivno praćenje aktivnosti na gradilištu;
 • Prati vodjenje neophodne gradilišne dokumentacije;
 • Komunicira sa investitorom i prati realizaciju projekta prema ugovoru
 • Komunicira sa državnim organima koji učestvuju u realizaciji projekata elektrana – EDS,EMS, urbanizam, MUP – sector zaštita od požara i drugi državni organi;
 • Priprema podataka za izradu situacija prema investitoru;
 • Vršenje kontrole kvaliteta podizvodjačkih radova na izgradnji elektrana.

Uslovi

 • Visoka stručna sprema elektrotehničkog usemerenja (poželjno energetika);
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • Poželjno posedovanje izvodjačke/projektanske licence;
 • Rad na računaru (AutoCad, MS Office Paket, Internet);
 • Znanje engleskog jezika;
 • Odgovornost i posvećen pristup radnim zaduženjima;
 • Dobro razvijene veštine komunikacije;
 • Dobre organizacione sposobnosti i samoinicijativnost;
 • Sposobnost samostalnog i timskog rada.

Nudimo Vam:

 • Rad u dinamičnom okruženju i mogućnost napredovanja;
 • Priliku za profesionalno usavršavanje;
 • Obuke prilagođene potrebama razvoja zaposlenih;
 • Beneficije koje kompanija pruža.

or