Skip to content

Menadžer prodaje

Kraljevo

Opis posla

 • Odobravanje isporuke kupcima (komercijalni aspekt);
 • Proveravanje uplate avansa, prodajne uslove iz ugovora i stanje duga po analitičkim karticama kupaca;
 • Komuniciranje sa kupcima i vrši usaglašavanje cena, rokova isporuke i kvaliteta;
 • Sastavljanje plana realizacije ugovorenog projekta;
 • Izrada faktura i potpisivanje situacija;
 • Realizacija godišnjih, kvartalnih i mesečnih planova rada i budžeta službe;
 • Saradnja sa Službom finansija u vezi sa instrumentima obezbeđenja plaćanja;
 • Saradnja sa Službom marketinga u postupku prispelih reklamacija;
 • Nakon pristizanja upita od strane kupca i sagledavanja tehničke dokumentacije, analizira potrebne količine materijala i rokove isporuke od strane dobavljača;
 • Vrši proveru lagera i predlaže potrebne količine za minimum i maksimum zaliha na lageru;
 • Nabavljanje repromaterijala, alata, pribora, opreme i usluga za potrebe Društva;
 • Kreiranje nabavne porudžbenice u skladu sa zahtevom za nabavku u saradnji sa neposrednim rukovodiocem;
 • Ažuriranje baze dobavljača;
 • Ažuriranje podataka o isporučiocima i artiklima u informacionom sistemu;
 • Učestvuje u definisanju posebnih ugovora sa kupcima i dobavljačima u saradnji sa Direktorom prodaje 3 Kraljevo;
 • Analizira ostvarenu maržu po kupcima, starajući se da prosečno ostvarena marža na godišnjem nivou bude u skladu sa politikom prodaje;
 • Provera boniteta novih i postojećih kupaca;

Uslovi

 • Dugogodišnje iskustvo na istim/sličnim pozicijama
 • Odlično poznavanje engleskog i nemačkog jezika
 • Minimum VI stepen stručne spreme
 • Iskustvo u radu u ERP-u (NAV/SAP)
 • Aktivno korišćenje Office 365 paketa
 • Timski duh
 • Prokativnost
 • Vozačka dozvola B kategorije