Skip to content

Građevinski inženjer

Čačak

Opis posla


 • Definiše zahteve za izmenu projektne dokumentacije/ uštede tokom izvođenja radova;
 • Analizira projekte i nadgleda izvođenje na terenu;
 • Vodi građevinski dnevnik i odgovoran je za overavanje građevinskih dnevnika;
 • Aktivno sarađuje sa Nadzorom i investitorom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
 • Kompletira projektnu dokumentaciju po okončanju projektovanja i vrši umnožavanje u potreban broj primeraka;
 • Izrađuje dinamičke planove po stacionažama, ekipama i resursima;
 • Izrađuje i učestvuje u izradi planova za gradnju;
 • Izrađuje planove u MS Project-u, koji su integrisani sa Microsoft Dynamics Navision, sa preciznim stacionažama.

Uslovi

 • Posedovanje VI/VII stepena građevinske/saobraćajne struke;
 • Minimum 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poželjno je posedovanje jedne ili više licenci Inženjerske komore Srbije i to: br. 800, 812, 410, 415
 • Napredno poznavanja MC Office paketa, Auto Cad-a, MS Project-a;
 • Napredno poznavanje engleskog jezika;


Nudimo Vam:

 • Rad u dinamičnom okruženju i mogućnost napredovanja;
 • Priliku za profesionalno usavršavanje;
 • Obuke prilagođene potrebama razvoja zaposlenih;
 • Beneficije koje kompanija pruža.

or