Skip to content

Finansijski direktor

Čačak

Opis posla


 • Potpisivanje kreditnog zahteva i dokumentacije koju dostavlja poslovnoj banci uz kreditni zahtev;
 • Koordinacija sa finansijskim organizacijama;
 • Kontrolisanje knjigovodstvenih i finansijskih izveštaja u smislu stanja finansijskih obaveza, likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti poslovanja svih organizacionih jedinica firme, kao i zavisnih i povezanih pravnih lica;
 • Vršenje interne finansijske kontrole poslovanja svih organizacionih jedinica Društva;
 • Potpisivanje naloga za plaćanje i naloga za podizanje gotovine;
 • Izrada bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o tokovima gotovine (periodičnih i godišnjih);
 • Izrada projekcije bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o tokovima gotovine na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organizacionih celina;
 • Izrada internih uputstava i pravilnika vezanih za finansije, a prema potrebi i ekonomskih elaborata;
 • Kontrola i praćenje dospeća obaveza prema bankama i drugim finansijskim institucijama;
 • Upravljanje finansijskim sredstvima u skladu s poslovnom politikom Društva;


Uslovi


 • VII stepen stručne spreme (ekonomska struka);
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Napredno znanje rada na računaru;
 • Napredno znanje engleskog jezika.